Önemli duyuru

katılımını artırmak için derneğimizin geçen kongrelerde de geçerli olan bazı uygulamalara devam edileceğini hatırlatmak istiyoruz. Buna göre:

1- Aynı kurumdan 3 katılım olması durumunda, bir araştırma görevlisi arkadaşımız, derneğimiz tarafından davet edilecektir. (3 katılımın aynı kurumdan olması ve “davetli” olmaması gerekmektedir.)

2- Kongremizde sunulduktan sonra, SCI-E kapsamında bir dergide yayımlanan herhangi bir bildiri veya derneğimiz dergisinde yayımlanan her klinik çalışma “GKDA kongresinde sunulmuştur” ibaresi ile yayımlanması durumunda, bir sonraki kongreye bedava katılım hakkı sağlamaktadır.

İstanbul’da buluşmak dileğiyle…

GKDA ve YBD YK adına

Prof. Dr. Suna Gören