23. Ulusal Kongre ikinci gün

GKDA ve YB Derneği Başkanı Prof. Dr. Suna Gören’in  açılış konuşması  ile başladı.
Kongre aşağıdaki program çerçevesinde sürdürüldü ve akşam Gala Yemeği’ne  geçildi

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

GALA YEMEĞİ FOTOĞRAFLARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

26 Mayıs 2017, Cuma
08.30 - 09.00      AÇILIŞ KONUŞMALARI     
09:00 - 10:30      PANEL – 1 : Kardiyojenik  şok     
       Oturum Başkanları: Özcan Erdemli; Mehmet Uyar     
      - Tanımlar ve sınıflamalar     Tolga Sinan Güvenç
      - Farmakolojik yönetimdeki gelişmeler     Zerrin Sungur
      - Tedavide ECMO ve ventriküler destek cihazları     Gökçen Orhan
      - En zor mücadele: Sağ ventrikül yetmezliği     Türkan Kudsioğlu
10:30 -11:00      KAHVE ARASI     
11:00 – 12:00      TEZ / ANTİTEZ : Kardiyak cerrahide antifibrinolitik kullanımı
       Oturum Başkanları: Fatma Aşkar; Lale Yüceyar     
      - Rutin kullanılmalı     Ferdi Menda
      - Rutin kullanılmamalı     Zeliha Özer
12:00 – 13:30      ÖĞLE YEMEĞİ     
13:00 – 13:30      E-POSTER YARIŞMASI / STANT ALANI POSTER BAŞINDA
        Jüri: Hasan Hepağuşlar, Aslı Demir, Hüseyin İlksen Toprak, Fatma Nur Kaya
13:30 – 14:15      SOSYAL KONFERANS     
      - Yeni Dünya’yı Anlamak Yeni Dünyaya Hazır Olmak     Emin Çapa
14:15 – 15:45      PANEL – 2 : Kan kaybediyoruz – bedel ödüyor muyuz?     
       Oturum Başkanları: Fevzi Toraman; Ömer Kurtipek     
      - Preoperatif anemi: Tanı mı? Tedavi edilebilir sonuç mu?     Mehmet Büget
      - Kanamamak için fibrinojen kullanalım mı?     Onat Bermede
      - Kan kaybetmemek için bir bedel ödemeye değer mi?     Bahar Aydınlı
      - İntraoperatif anemiye maksimum toleransın sağlanmasında serebral monitorizasyonun yeri     Fevzi Toraman
15.45-16.15      KAHVE ARASI     
16:15 – 17:15      TEZ /ANTİTEZ : TAVİ’de anestezi yöntemi tercihimiz     
       Oturum Başkanları: Tülin Aydoğdu Titiz; Elif Başağan Moğol     
      - Bilinçli sedasyon     Elvin Kesimci
      - Genel Anestezi     Seden Kocabaş
17:15 – 18:15      SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI     
       Oturum Başkanları: Deniz Karakaya; Tülün Öztürk     
    Jüri: Ülkü Aypar, Belkıs Tanriverdi, Mert Şentürk, Türkan Kudsioğlu
19:30      GALA YEMEĞİ