23. Ulusal Kongre üçüncü gün

aşağıdaki program çerçevesinde yapılan oturumların tamamlanmasının ardından sona erdi.

3. GÜN FOTOĞRAFLARINA ULAŞMAK İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

27 Mayıs 2017, Cumartesi
      
08:30 – 09:30   SABAH TOPLANTILARI: Olgularla probleme dayalı öğrenme ***
 
  GEBEDE KARDİYAK CERRAHİ    SALON 1
       Oturum Başkanları: Deniz Karakaya; Tülay Şahin     
 
  KARDİYAK DEBİ MONİTORİZASYONU    SALON 2
       Oturum Başkanları: Nihan Yapıcı;  Senem Koruk     
 
  KPB YÖNETİMİNDE GELİŞMELER    SALON 3
       Oturum Başkanları: Bilge Çelebioğlu; Aslı Dönmez     
 
09:30 – 11:00   PANEL - 3 : Toraks cerrahisinde  
  Oturum Başkanları: Sacide Demiralp; Fatma Nur Kaya  
 
   - Antiplatelet kullanan hasta    Mehmet Tuğrul
      - Zor havayolu       Mohammed El-Tahan
   - Alt havayolu travmaları ve sonuçları    M. Kemal Arslantaş
      - Postoperatif morbiditeyi önleyici yaklaşımlar     Davud Yapıcı
 
11:00 – 11:30   KAHVE ARASI  
 
11:30 – 12:45   PANEL – 4 : Postoperatif yoğun bakımda  
  Oturum Başkanları: Hüseyin Öz; İsmail Cinel  
 
   - Akut renal yetmezlik    Esra Yüksel
      - Atriyal fibrilasyon     Murat Aksun
   - Solunum yetmezliği    Dilek Kazancı
 
12:45 – 14:00   ÖĞLE YEMEĞİ  
 
14:00 – 15:00   KONFERANS - 2 : Kardiyak cerrahi sırasında mekanik ventilasyon
       Oturum Başkanları: Mert Şentürk; Suna Gören     
 
   - Mechanical ventilation during cardiac surgery    Goran Hedenstierna
            
15:00 – 16:15   PANEL – 5 : Pediyatrik kardiyak cerrahide sorunlar ve çözümler
       Oturum Başkanları: Meral Kanbak; Emre Çamcı     
 
   - Peroperatif hemodinamik hedefler ve KPB’da yaklaşım    Mohammed El-Tahan
      - Sıvı yönetimi ve transfüzyon     Ayda Türköz
   - Uzamış YB süreci    Nurgül Yurtseven
 
16:15 – 16:45   KAHVE ARASI  
 
16:45 – 18:00   PANEL – 6 : Kardiyovasküler cerrahide sıvı yönetimi  
  Oturum Başkanları: Tayfun Güler; Ayşegül Özgök  
 
   - Sıvı yanıtlılığının değerlendirilmesi    Ümit Karadeniz
      - Sıvı seçimi: Kristaloid, kolloid, albümin     Alper Kararmaz
   - KPB’da yaklaşım    Zeliha Tuncel