23. Ulusal Kongre Sunumları


Sunumların bir bölümüne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. (Kongrede sunumu yapılan ancak web sitemizde olmayan sunumların paylaşılmasına izin verilmemiştir)

Uzmanlık Sonrası Eğitim Kardiyovasküler Anestezide Nasıl Olmalı?- Dr. Z. Zuhal Aykaç

Kardiyak Cerrahide Anestezik Ajan Seçimi İnhalasyon / İntravenöz-Dr. Elif Başağan Moğol

Kardiyojenik Şok: Tanımlar ve Sınıflandırmalar-Dr. Tolga Sinan Güvenç

Kardiyojenik şokta Farmakolojik yönetimdeki değişiklikler-Dr. Zerrin Sungur

Kalp cerrahisinde antifibrinolitik ajanların rutin kullanımı-Dr. Ferdi Menda

Kardiyak Cerrahide Antifibrinolitik Kullanımı-Rutin Kullanılmamalı-Dr.Zeliha Özer

Preoperatif Anemi: Tanı Mı? Tedavi Edilebilir Sonuç Mu? Dr. Mehmet İ. Büget

Kanamamak için Fibrinojen kullanalım mı?-Dr. Onat Bermede

Kan kaybetmemek için bir bedel ödemeye değer mi?-Dr. Bahar Aydınlı

İntraoperatif Anemiye Maksimum Toleransın Sağlanmasında Serebral Monitörizasyonun Yeri-Prof. Dr. Fevzi Toraman

Antiplatelet Kullanan Hasta-Dr.Mehmet Tuğrul

Difficult Airway in Thoracic Surgery-Mohamed El Tahan, MD

Toraks cerrahisinde Postoperatif morbiditeyi önleyici yaklaşımlar-Dr.Davud Yapıcı

Postoperatif Yoğun Bakımda Akut Böbrek Yetmezliği-Dr.Esra Yüksel

Postoperatif Yoğun Bakımda Atriyal Fibrilasyon-Dr. Murat Aksun

Kardiyak Cerrahide Akciğer Koruyucu Ventilasyon-Dr. Suna Gören

Postoperatif Yoğun Bakımda solunum yetmezliği-Doç. Dr. Dilek Kazancı

Kalp ve göğüs cerrahisi anestezisi sırasında mekanik ventilasyon-Mert Şentürk

Perioperative Haemodynamic Goals in Paediatric Cardiac Surgery-Mohamed R. El-Tahan, M.D.

Pediyatrik Kardiyak Cerrahide Sıvı ve Transfüzyon Yönetimi Sorunlar ve Çözümler-Dr.Ayda Türköz

Pediyatrik KVC’de Uzamış Yoğun Bakım Süreci-Dr. Nurgül Yurtseven

Kardiyovasküler Cerrahide Sıvı Yönetimi Kardiyopulmoner Baypasta Yaklaşım-Dr. Zeliha Tuncel