Tarihçe

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

 

TARİHÇE

 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 1990'da "Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anestezistleri Derneği" adı altında İstanbul'da kurulmuştur. Derneğimizin 2010 yılı itibariyle Türkiye genelinde Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ve Yoğun Bakımıyla ilgilenen 329 üyesi mevcuttur. Ulusal ve uluslararası alanda düzenlediği kongreler, bölgesel toplantılar, kurslar, bilimsel yayınları (Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi), diğer ulusal ve uluslararası derneklerle olan işbirliktelikleri ile bu alanda belirleyici ve öncü çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Derneğimizin ilk kurucu üyeleri Prof.Dr. Bora Aykaç, Prof.Dr. Ercüment Kopman, Prof.Dr. Kutay Akpir, Doç.Dr. Lütfü Telci, Uz.Dr.Hüseyin Öz, Uz.Dr. Hülya Erolçay, Uz.Dr. Savaş Ural, Uz.Dr. Zuhal Aykaç, Yard.Doç.Dr.Osman Bayındır'dan oluşmuştur.

 

07.01.1991 tarihinde yapılan ilk toplantıda; geçici yönetim kurulu; başkan Dr.Ercüment Kopman, ikinci başkanlar Dr.Bora Aykaç, Dr.Osman Bayındır, sekreter Dr.Hüseyin Öz, veznedar Dr. Savaş Ural ve denetleme kurulu; Dr. Kutay Akpir, Dr. Lütfü Telci, Dr. Zuhal Aykaç'dan oluşturulmuştur.

 

19.09.1991'de yapılan ilk genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu belirlenmiş; Prof. Dr.Bora Aykaç başkan, Prof.Dr.Uğur Oral ve Doç.Dr.Osman Bayındır ikinci başkanlar, Doç.Dr.Hüseyin Öz sekreter, Doç.Dr. Zuhal Aykaç veznedar olarak asil üyeliğe, Prof. Dr.Ercüment Kopman, Dr. Kamil Pembeci, Dr. Lütfü Telci, Dr. Savaş Ural yedek üyeliğe seçilmişlerdir. Dr. Kutay Akpir, Dr. Tuğrul Denkel ve Dr. Sema Kaya denetleme kurulu asil üyeliğine, Dr. Adnan Noyan, Dr. Emine Cakalı ve Dr. Asiye Demet Aşkın yedek üyeliğine seçilmişlerdir ve derneğin isminin "Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

11.04.1992'de yapılan yönetim kurulu toplantısında, GKDA ve YB dergisinin çıkarılma kararı alınmıştır. Editörlüğe Dr. Bora Aykaç seçilmiştir.

 

30.10.1993'de XXVII. TARD Kongresiyle I.GKDA ve YB Kongresi Nevşehir-Dedeman'da yabancı katılımcıların da katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede ilk olarak poster yarışması yapılmış, yanı sıra 14 sözlü ve 42 poster sunulmuştur. "Effects of Thiopental on the Intracelluler Ca++ Transient in Ferret Ventricular Myocardium" başlıklı çalışması ile Dr. Türkan Kudsioğlu-Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji Kliniği-poster yarışmasında birinci olmuştur.

 

Avrupa Kardiyotorasik Anestezistler Birliği (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists-EACTA)'ne Türkiye temsilcisi olarak Prof.Dr. Bora Aykaç getirilmiştir.

 

Prof. Dr. Sait Tarhan derneğimizin onursal üyeliğine seçilmiştir. 22.01.1994'de yapılan 2. genel kurul toplantısın'da yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenmiş; Prof. Dr.Bora Aykaç başkan, Prof.Dr.Uğur Oral ve Doç.Dr.Osman Bayındır ikinci başkanlar, Doç.Dr.Hüseyin Öz sekreter, Yard.Doç.Dr. Yalım Dikmen veznedar olarak asil üyeliğe, Dr.Alim Ekinci, Dr. Hülya Erolçay, Dr. Yasemin Kocaoğlu, Dr.Hayri Özbek, Dr. Demet Aşkın yedek üyeliğe; Dr. Avni Babacan, Dr. Zuhal Aykaç ve Dr. Lütfü Telci denetleme kurulu asil üyeliğine, Dr. Adnan Noyan, Dr. Savaş Ural ve Dr. Levent Ertan yedek üyeliğine seçilmişlerdir.

 

16.04.1994'de GKDA ve YB derneği dergisinin kongrelerde ek sayı olarak da çıkarılmasına karar verilerek editörlüğe Dr. Hüseyin Öz seçilmiştir.

 

II. GKDA ve YB derneği kongresi 2-6.11.1994'de TARD'94 ile birlikte İstanbulPolat Rönesans'dayapılmıştır. Kongreye 4 yabancı olmak üzere 10 değerli uzman panelist olarak katılmıştır. 41 poster sunulmuş, Düzenlenen en iyi 3 poster yarışmasında; "Koroner arter cerrahisinde kardiyoplejik arrest ve intermittant fibrilatuar arrest tekniklerinin hemodinamik ve ultrastrüktürel karşılaştırılması"-Dr.Fehime Karaca- Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji Kliniği, "Hipotermik kardiyopulmoner bypass sırasında yavaş ve hızlı ısınma sürecinde serebral venöz oksijen satürasyonlarının karşılaştırılması"- Dr. Türkan Kudsioğlu- Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji Kliniği ve "Çarpan kalp ve kardiyopulmoner bypass yöntemleriyle CABG preop ve postoperatif süperoksit dismutaz seviyelerinin karşılaştırılması"- Dr. Pınar Durak-Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği- kazanmışlardır. Prof.Dr. Simon De Lange'ye yine bu kongrede şeref üyeliği plaketi verilmiştir.

 

III. GKDA ve YB derneği kongresi, 12-16 Eylül 1995 tarihinde Amerikan Kardiyovasküler Anestezistler Derneği (Society of Cardiovascular Anesthesiologists-SCA) ve Avrupa Kardiyotorasik Anestezistler Birliği (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists-EACTA) ile birlikte düzenledikleri "5th International Congress of Cardiac, Thoracic and Cardiovascular Anesthesia" kongresi olarak İstanbul-Swissotelde yapılmıştır.125 konuşmacı, 400'ü yabancı olmak üzere 500 katılımcıyla kongre gerçekleştirilmiştir. En iyi 4 postere ödül verilmiştir. Dr.Asuman Süzer'in- Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji Kliniği- " Dose Response Curve Comparisons for Morphine, Fentanyl, and Alfentanyl in Isolated Perfused Rat Hearts" çalışması en iyi posterlerden biri olmuştur.

 

3. Genel kurul 03.02.1996'da yapılmıştır. yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenmiş; Prof. Dr.Bora Aykaç başkan, Prof.Dr.Uğur Oral ve Prof.Dr.Belkıs Tanrıverdi ikinci başkanlar, Doç.Dr. Hüseyin Öz sekreter, Doç.Dr. Hülya Erolçay veznedar olarak asil üyeliğe, Dr.Kamil Pembeci, Dr.Avni Babacan, Dr.Türkan Kudsioğlu, Dr.Ali Özyurt, Dr. Mehmet Tuğrul yedek üyeliğe; Dr. Osman Bayındır, Dr. Zuhal Aykaç ve Dr. Lütfü Telci denetleme kurulu asil üyeliğine, Dr. Yener Karedenizli, Dr. Savaş Ural ve Dr. Yılmaz Göğüş yedek üyeliğine seçilmişlerdir. Ayrıca onur kuruluna Dr. Ahmet Tutan ve Dr Kutay Akpir oy birliği ile seçildiler.

 

IV. GKDA ve YB derneği kongresi 25-29 Ekim.1996'da TARD'96 ile birlikte İstanbul-Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılmıştır. Düzenlenen en iyi 3 poster yarışmasında; Dr. Tuğ Taç Tez'in "Açık Kalp Cerrahisinde Milrinon Kullanımının TNF-a Düzeyi Üzerine Etkileri" isimli çalışma en iyi posterlerden biri olmuştur.

 

4. Genel kurul 23.01.1998'de yapılmıştır; yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenmiş; Prof. Dr.Bora Aykaç başkan, Prof.Dr.Uğur Oral ve Prof.Dr.Belkıs Tanrıverdi ikinci başkanlar, Doç.Dr. Hüseyin Öz sekreter, Doç.Dr. Hülya Erolçay veznedar olarak asil üyeliğe, Dr. Osman Bayındır, Dr. Sunay Dikici, Dr. Mine Tokmakoğlu, Dr. Mehmet Tuğrul, Dr. Özcan Erdemli, yedek üyeliğe; Dr. Zuhal Aykaç, Dr. Avni Babacan ve Dr. Lütfü Telci denetleme kurulu asil üyeliğine, Dr. Kamil Pembeci, Dr.Yener Karadenizli ve Dr. Nurten Kapıcı yedek üyeliğine seçilmişlerdir.

 

V. GKDA ve YB derneği kongresi 1997'da TARD'97 ile birlikte Bursa'da yapılmıştır.

VI. GKDA ve YB derneği kongresi 1998'da TARD'98 ile birlikte Mersin'de yapılmıştır.

VII. GKDA ve YB derneği kongresi 1999'da TARD'99 ile birlikte Mersin'de yapılmıştır.

Türkiye'de KVC yapan merkezlerden anket çalışması yapılmaya başlandı.

 

5. Genel kurul 30.01.2000'de yapılmıştır; yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenmiş; Prof. Dr.Zuhal Aykaç başkan, ve Prof.Dr.Hülya Erolçay, Prof.Dr.Osman Bayındır ikinci başkanlar, Dr. Türkan Çoruh sekreter, Dr.Lale Yüceyar veznedar olarak asil üyeliğe, Dr. Belkıs Tanrıverdi, Dr. Fatma Aşkar, Dr. Hüseyin Maçika Dr.Kamil Pembeci, Dr.Tuğrul Denkel, yedek üyeliğe; Dr. Hüseyin Öz, Dr. Lütfü Telci ve Dr. Alim Ekinci denetleme kurulu asil üyeliğine, Dr. Nihan Yapıcı, Dr.Mehmet Tuğrul ve Dr. İbrahim Bozkurt yedek üyeliğine seçilmişlerdir.

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin her ayın 3. Perşembe günü İstanbul'da yapılan bilimsel toplantılarına derneğimizce katılımımız çeşitli merkezlerden sunularla başlanmıştır.

 

VIII. GKDA ve YB derneği kongresi 27 Ekim 2000'de TARD'2000 ile birlikte Kuşadası'nda yabancı konuşmacıların da (SCA ve EACTA'dan) katılımı ile yapılmıştır.

 

21-25 Ekim 2000'de VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresine "Kardiyak Anestezi" paneli ile ilk olarak derneğimizde konuşmacılarla katılmıştır.

22.04.2001'de I. GKDA ve YB Sempozyumu İzmir'de Prof. Dr. Fatma Aşkar'ın organizasyonu ile Yoğun Bakım Sempozyumuyla birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda ilk olarak intraoperatif TÖE geliştirme kursu Doç.Dr. Özcan Erdemli başkanlığında yapılmıştır..

 

19-21 Ekim 2001'de tarihinde düzenlenen I. Dicle Göğüs Kalp Damar Cerrahisi günlerine derneğimizce " Off Pump Kalp Cerrahisinde Anestezi ve Karotis Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım" konuları ile katılım sağlanmıştır.

 

IX. GKDA ve YB derneği kongresi 2 gün boyunca, 27-28 Ekim 2001'de TARD'2001 ile birlikte Antalya'da yapılmıştır. Yine intraoperatif-interaktif TÖE geliştirme kurslarına devam edilmiştir. Ayrıca ilk olarak derneğimize ait bülten çıkarılmıştır.

 

GKDA ve YB derneği web sitesi ve "tr" eki almak için çalışmalara başlamıştır.

Yeni mali uygulamalar çerçevesinde derneğimize ait vergi numarası (39702321131-Çapa vergi dairesi) alınmıştır.

 

İlk olarak emekli olan kardiyak anestezi ile ilgilenen meslektaşlarımıza derneğimizce plaket verilmesine başlanmıştır.

 

5. Genel kurul 10.02.2002'de yapılmıştır; yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenmiş; Prof. Dr.Zuhal Aykaç başkan, ve Prof.Dr. Fatma Aşkar, Prof.Dr.Osman Bayındır ikinci başkanlar, Dr. Türkan Çoruh sekreter, Prof.Dr.Hülya Erolçay veznedar olarak asil üyeliğe, Dr.Mehmet Tuğrul, Dr.Emre Çamcı, Dr.Lale Yüceyar, Dr.Beyhan Karamanlıoğlu, Dr.Özcan Erdemli, yedek üyeliğe; Dr. Hüseyin Öz, Dr. Nihan Yapıcı ve Dr. Saffet Karaca denetleme kurulu asil üyeliğine, Dr. Tülin Aydoğdu, Dr.Kamil Pembeci ve Dr. Uğur Özbek yedek üyeliğine seçilmişlerdir.

 

27.04.2002'de II. GKDA ve YB "Akut Koroner Sendrom" konulu sempozyum Prof.Dr. Zuhal Aykaç'ın organizasyonu ile İstanbul'da Mayo Klinik'ten konuşmacı katılımları ile gerçekleştirilmiştir. İkinci bülten çıkarılmıştır.

21-25 Ekim 2000'de VII Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresine "Kardiyopulmoner Baypas ve Vital Organ Fonksiyon Bozuklukları" konulu panel ile derneğimizde konuşmacılarla katılım sağlanmıştır.

 

X. GKDA ve YB derneği kongresi 2 gün boyunca, 26-30 Ekim 2002'de TARD'2002 ile birlikte Antalya'da yapılmıştır. Yine intraoperatif-interaktif TÖE geliştirme kurslarına devam edilmiştir.

 

EACTA Türkiye temsilciliğine Prof.Dr. Zuhal Aykaç seçilmiştir. 

SCA dönem başkanı Prof.Dr. Daniel Thys derneğimizin onur üyeliğine getirilmiştir. 

GKDA ve YB Derneğinin "Türk" ön adı alması için çalışmalara başlandı.

GKDA ve YB Derneği dergisi yayın kurulu yeniden güncelleştirilerek sayısı arttırılmıştır. 

III. GKDA ve YB Derneği "Böbrek ve Kardiyak anestezi" konulu sempozyumu Prof.Dr. Gülnaz Arslan ve Doç.Dr. Aslı Dönmez'in Ankara-Başkent ÜTF Anesteziyoloji AD'nın lokal organizasyonu ile gerçekleşmiştir.3. Bülten de bu sempozyumda çıkarılmıştır.

 

XI. GKDA ve YB derneği kongresi 2 gün boyunca, 27 Kasım-1 Aralık 2003'de TARD'2003 ile birlikte Antalya'da yapılmıştır.

EACTA'2007'nin İstanbul'da yapılması için başvuruda bulunuldu.

 

GKA ve YB Derneğine ait resmi www.gkda.org.tr adresli web sitesi kuruldu.

 

6. Genel kurul 29.02.2004'de yapılmıştır; yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenmiş; Prof. Dr.Zuhal Aykaç başkan, ve Prof.Dr. Fatma Aşkar, Prof.Dr.Mehmet Tuğrul ikinci başkanlar, Dr. Türkan Çoruh sekreter, Dr.Fevzi Toraman veznedar olarak asil üyeliğe, Dr.Osman Bayındır, Dr.Hüseyin Maçika, Dr.Belkıs Tanrıverdi, Dr.Suna Gören, Dr.Füsun Bulutçu yedek üyeliğe; Dr. Hüseyin Öz, Dr. Bora Aykaç ve Dr. Hülya Erolçay denetleme kurulu asil üyeliğine, Dr.Levent Kılıçkan, Dr.Özcan Erdemli ve Dr. Tuncer Koçak yedek üyeliğine seçilmişlerdir.

 

IV. GKDA ve YB Derneği Sempozyumu 23 MAYIS 2004'de Samsun 19 Mayıs ÜTF Anesteziyoloji Bölüm başkanı Prof.Dr. Ayla Tür ve Doç. Dr. Deniz Karakaya'nın organizasyonu ile Samsun'da yapılmıştır. "B-Blokerlerin Anestezi ve Yoğun Bakımda Kullanımı ve Konjenital Kalp cerrahisinde Anestezik Yaklaşım" konulu sempozyumda yine bültenimizin 4. sayısı çıkarılmıştır.

 

2004 yılında XII. GKDA ve YB Derneği kongresi TARK ile birlikte düzenlendi. Kongrelerde konuların teorik ve pratik yönden hakimi olan yurtiçinden çeşitli merkezlerden konuşmacılarımızın yanısıra Amerikan Kardiyovasküler Anestezistler Derneği (Society of Cardiovascular Anesthesiologists) ve Avrupa Kardiyotorasik Anestezistler Birliği (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists) ile Prof. Dr. Sait Tarhan'ında katkılarıyla Mayo Klinik'ten konuk konuşmacıların katılımı sağlandı.

 

Avrupa Kardiyotorasik Anestezistler Birliği (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists-EACTA) kongresinin 2008 yılında TÜRKİYE-Antalya'da yapılması EACTA komitesi tarafından kabul edildi.

 

Ekim 2004'de Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin VII. Ulusal Kongresine "Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi ve Yoğun Bakım" başlıklı panel ve oturum başkanlıkları ile dernek olarak katılımımız sağlandı.

 

Dr.Hüseyin Öz'ün editörlüğünde yılda 4 sayı ve derneğin düzenlemiş olduğu kongre ve sempozyumda sunulan paneller derginin çeşitli sayılarında yayın olarak çıkarıldı.

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin her ayın 3. Perşembe günü İstanbul'da yapılan bilimsel toplantılarına derneğimizce katılımımız çeşitli merkezlerden sunularla devam etti.

 

V. GKDA ve YB Derneği Sempozyum 29.04.2005 tarihinde Denizli-Pamukkale ÜTF Anesteziyoloji Bölüm başkanı Doç.Dr.Hülya Sungurtekin'inin organizasyonuyla "Ön Koşullandırma ( Preconditioning )-Risk stratification and optimal anesthesia in cardiac patients-Wolfgang Schlack- Almanya ve Toraks Anestezisi" konulu paneller ile gerçekleştirildi.

 

GKDA ve YB Derneği'ne ait web sitesi faaliyetlerine devam etti.( www.gkda.org.tr ) GKDA ve YB derneğinin web sitesi daha iyi işleyebilmesi için 6 aylık rotasyonlarla web sorumluları ilgilendi. Prof.Dr. Suna Gören daha sonra Doç.Dr. Aslı Dönmez, son dönem ise Prof.Dr.Levent Kılıçkan ilgilendi.

 

Daha önceki protokoller ve uygulamalar çerçevesinde TARD ile birlikte düzenlenerek geleneksel hale gelen XIII. Kongremiz 2005 yılında TARD'ın isteği ile kongreye katılım olamadı. Bu karara sonucu GKDA ve YB Derneği kendi kongresini tek başına gerçekleştirme kararı aldı.

 

İstanbul'da 2005 yılında dernek tarafından Dr.Fevzi Torman'ın organize ettiği İstanbul toplantıları ile uzmanlık sonrası eğitime katkılar 3 toplantıyla gerçekleştirildi.

 

19/02/2005 "Yüzey kaplı oksijenatör ve devrelerin SİRS üzerine etkileri"

 

09.04.2005 "AÇIK KALP CERRAHİSİNDE KAN KULLANIMI VE  TROMBOSİT AGREGASYON İNHİBİTÖRLERİ"

 

17.09.2005 "YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARI"

 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği üye sayısı sempozyum ve toplantılar sırasında arttı ve özellikle üç büyük il dışından katılım arttı. Dernek üyelerinin adresleri güncelleştirildi.

 

EACTA'2005 yılındaki toplantısında derneğimizin önceki dönem başkanı, EACTA Türkiye temsilcisi Prof.Dr. Zuhal Aykaç'ın önerisiyle Prag'da yapılan SCA ve EACTA'nın birlikte organize ettikleri "X. İnternational Cardiovascular Anaestesiology" kongresinde "Uyanık Hastada TEA ile CABG" konusu Uz.Dr. Beyhan Bakkaloğlu sözlü sunumuyla beğeni topladı.

 

7. Genel kurulu, 04.03.2006 cumartesi günü saat 14:00'de Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Mekezi Oditoryumunda gerçekleşmiştir.

Bu genel kurulda gündeme yeni dernekler yasası gereği 8.ve 9. maddenin değişimi önerildi. Eski tüzükteki 8.madde (Yönetim kurulu bir başkan, iki ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir veznedardan oluşur) tartışmaya açıldı. Tartışma sonucunda yeni 8. madde(Yönetim kurulu bir başkan, iki ikinci başkan, bir genel sekreter, bir veznedar ve iki üyeden oluşur) şeklinde oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bu değişiklik bağlı olarak 9.maddenin değişmesini gündeme getirildi. Eski 9. madde(Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Genel kurul sayısının yarısından bir fazla oy almak çoğunluk sayılır. Eski yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.) tartışmaya açıldı ve oy birliği ile 9.madde kabul edildi.Yeni 9.madde (Yönetim kurulu yedi asil ve beş yedek az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Genel kurul sayısının yarısından bir fazla oy almak çoğunluk sayılır. Eski yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür) şeklinde oldu.

 

Genel kurul oylamasında, yeni yönetim kurulu; Başkanlığa Prof. Dr. Fatma Aşkar, İkinci Başkanlıklara Doç.Dr. Aslı Dönmez ve Doç.Dr. Lale Yüceyar, Genel Sekreterliğe Dr. Türkan Çoruh, Veznedarlığa Doç.Dr. Emre Çamcı, üyeliklere Doç.Dr.Levent Kılıçkan ve Doç.Dr. Hasan Koçoğlu yönetim kurulu asil üyeliğine Prof.Dr.Tülin Aydoğdu Titiz, Doç.Dr. Fevzi Toraman, Yrd.Doç.Dr.Cemil Yılmaz, Dr.Tarık Denizaltı, Dr.Füsun Güzelmeriç yönetim kurulu yedek üyeliğine seçildiler. Denetleme kuruluna Prof.Dr. Bora Aykaç, Doç.Dr. Özcan Erdemli, Prof.Dr.Hüseyin Öz asil üye, Prof.Dr. Mehmet Tuğrul, Prof.Dr. Suna Gören, Dr.Özge Köner yedek üye olarak 2006-2008 yılları dönemi için seçildiler.

 

XIII. GKDA ve YB Derneği ilk bağımsız Kongresi 20-23 Nisan 2006 tarihleri arasında Abant'ta kaydedeğer bir katılımla gerçekleştirildi. Prof.Dr.Zuhal Aykaç, Uz.Dr.Türkan Çoruh ve Abant İzzet Baysal ÜTF ‘den derneğimiz üyesi olan Doç Dr. Hasan Koçoğlu'unun lokal organizasyon katkılarıyla  yapılan kongrede güncel bilimsel konular tartışılması sağlandı. Derneğimizin XIII. ancak TARD kongrelerinden bağımsız ilk kongresi olması dolayısıyla, gerek dernek yönetim kurulu'nda gerekse kongre organizasyonu'nda görevli arkadaşlar çok özenli ve özverili çalıştılar. Yurdumuzun bu güzel köşesinde yılın en güzel mevsimi olan ilkbaharda hem bilimsel hem sosyal açıdan tatmin edecek bir program hazırlanmaya çalışıldı.

 

GKDA ve YB Derneği Dergisinin TÜBİTAK'a üye dergiler arasında yer alması için Prof.Dr. Hüseyin Öz çalışmalara başladı.

 

Hakem sayısının arttırıldı. GKDA ve YB Derneği Dergisinin son hakem kurulu; Prof.Dr. Zuhal Aykaç, Prof.Dr. Fatma Aşkar, Prof. Dr. Meral Kanbak, Prof. Dr.Mehmet Tuğrul, Prof. Dr. Suna Gören, Prof. Dr.Çiğdem Evren, Prof. Dr. Sacide Demiralp, Prof. Dr. Enver Dayıoğlu, Prof. Dr. Tülin Aydoğdu Titiz, Prof. Dr.Belkıs Tanrıverdi, Prof. Dr.Hülya Erolçay, Prof. Dr. Osman Bayındır, Prof. Dr.Öner Süzer, Prof. Dr.Beyhan Karamanlıoğlu, Prof. Dr.Işık Aydınlı, Prof. Dr.Tayfun Güler, Doç.Dr. Özcan Erdemli, Doç.Dr. Pınar Durak, Doç.Dr. Emre Çamcı, Doç.Dr.Aslı Dönmez, Doç.Dr. Murat Demirtaş, Prof. Dr. Levent Kılıçkan, Dr. Nihan Yapıcı, Doç. Dr. Mert Şentürk, Doç.Dr. Elif Akpek, Doç.Dr.Nursel Şahin olarak belirlendi.

 

Ayrıca dergide düzeltmeler için Dr. Güniz Meyancı Köksal, Dr.Zerrin Sungur, Dr.Cem Sayılgan yardımcı olarak belirlendi.

Prof.Dr. Zuhal Aykaç EACTA'2006 yılında yapılan yönetim kurulu toplantısında YK üyeliğine seçildi.

 

EACTA'2008 Türkiye-Antalya kongresi bilimsel takvimde yer aldı. GKDA ve YB derneği yönetim kurulu toplantısında Türkiye bölgesel organizasyon komitesi belirlendi. Buna göre; Prof.Dr. Zuhal Aykaç'ın başkanlığında, Prof.Dr.Fatma Aşkar, Dr.Türkan Çoruh, Prof.Dr. Suna Gören, Doç.Dr.Aslı Dönmez, Prof.Dr. Tülin aydoğdu Titiz, Prof. Dr. Meral Kanbak Prof.Dr.Levent Kılıçkan, Doç.Dr.Hasan Koçoğlu, Doç.Dr.Mert Şentürk olarak belirlendi.

Web sayfası bilimsel bilgi paylaşım için daha aktif duruma getirildi. 2007 itibariyle GKDA ve YB Dergisine yazılar elektronik olarak gönderilebilmesi ve yazarın bilgi edinebilmesi sağlandı. Önceki sayılara yine web sayfasından ulaşılabilir hale getirildi.

 

Kasım 2006'da Antalya'da Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin VIII. Ulusal Kongresine "Kalp cerrahisi yoğun bakımında enfeksiyon problemleri" konulu panel ile katılım sağlandı. Panel'de Oturum Başkanı olarak Prof. Dr. Zuhal AYKAÇ, konuşmacı olarak Dr.Sema TURAN, TYİE ve A Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,Doç.Dr.Özge KÖNER, Yeditepe ÜTF Anesteziyoloji AD, Doç.Dr.Simru TUGRUL, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji AD, Doç.Dr. Sabri DAĞSALI ve Doç.Dr.Serap ŞİMŞEK, Dr.Siyami Ersek GKDC Merkezi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklarından yer alarak bilimsel katkılarda bulundular.

 

TARK'2006 40.Ulusal Kongresine GKDA ve YB Derneğine ayrılan "Kardiyovasküler Cerrahide Kan Koruma Teknikleri" konulu panel ile katılım gerçekleştirildi. Panel'de Oturum Başkanı Prof.Dr.Fatma Zekiye Aşkar, konuşmacı olarak Doç.Dr.Lale Yüceyar, Dr. Füsun Bulutçu, Doç.Dr.Deniz Karakaya, Doç.Dr. Pınar Durak bilimsel katkıda bulundular.

 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin 8. Olağan Genel kurulu, 22.03.2008 cumartesi günü saat 14:00'de Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Mekezi Oditoryumunda gerçekleşmiştir. Başkanlığa Prof.Dr. Tülin Aydoğdu Titiz, ikinci başkanlığa, Prof.Dr.Fatma Zekiye Aşkar ve Prof.Dr.Emre Çamcı, Yönetim Kurulu sekreterliğine Uzm.Dr. Turkan Çoruh, veznedar Doç.Dr.Füsun Bulutçu, üyeliklere Prof.Dr.Hülya Erolçay, Doç.Dr. Fevzi Toraman, yedek üyeliklere Doç.Dr.Deniz Karakaya , Doç.Dr .Hasan Koçoğlu, Doç.Dr.Nursel Şahin, Yrd.Doç.Dr.Cemil Yılmaz,Yrd.Doç.Dr Tülin Öztürk.

 

GKDA ve YB Derneği XIV. Kongresi 31.05.2007-03.06.2007 tarihleri arasında İnönü ÜTF Anesteziyoloji AD ve bu AD'dan Yard. Doç.Dr. A.Kadir But'un bölgesel organizasyon isteğiyle Malatya'da yapıldı.

 

Prof.Dr.Zuhal Aykaç’ın çabaları ve Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin katkıları ile EACTA 2008 Kongresi Antalya Topkapı Palace Otelde11-14 Haziran 2008 tarihleri arasında yapıldı.

 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin XVI. Ulusal Kongresi 19-22 Mayıs 2010 tarihleri arasında Eskişehir’de yapıldı.

 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin 9. Olağan Genel kurulu, 20.03.2010 tarihinde Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH’nin konferans salonunda yapıldı. Başkanlığa Doç Dr.Özcan Erdemli, ikinci başkanlığa Prof.Dr.Tülin Aydoğdu Titiz ve Doç.Dr.Fevzi Toraman, yönetim kurulu sekreterliğine Doç.Dr.Ümit Karadeniz, veznedarlığa Uzm.Dr.Cem Sayılgan, üyeliklere Yard.Doç.Dr.Senem Koruk ve Uzm.Dr.Nihan Yapıcı görevlendirildi. Denetim kuruluna Prof.Dr.Zuhal AykaçProf.Dr.Hüseyin Öz, Uzm.Dr.Turkan Çoruh görev aldılar.

 

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin 27-31 Ekim 2010 tarihinde Antalya WOW Otel’de gerçekleştirilen 11’nci Ulusal Kongresinde “GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ VE TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU”NDA derneğimiz adına 30 ekim 2010Özcan Erdemli’nin moderatörlüğünde değişik panellerde “Perioperatif koruyucu mekanik ventilasyon” Zeliha Özer, “Weaning” Ventilatörden ayırma” Seden Kocabaş, “Ekstrakorporal ventilasyon” Özcan Erdemli, “Cerrah kimden ne ister?” Fikri Yapıcı, “Perfüzyonist ekstrakorporal dolaşımı nasıl takip eder?” Seralp Küçükaksu, “Ekstrakorporal dolaşım ve anesteziyoloğun görevi” Bilge Çelebioğlu, “Skorlama sistemleri” Nurgül Yurtseven, “Yoğun bakım tedavisi uzayan hastalarda monodisipliner yaklaşım” Kerem Vural, “Yoğun bakım tedavisi uzayan hastalarda multidisipliner yaklaşım” Sema Turan, “Sıvı tedavisinde statik ve dinamik parametreler” Emre Çamcı, “Transfüzyonda değişen stratejiler” Yücel Karaman, “Kan şekeri kontrolünde son yaklaşım” Senem Koruk, “Serebral monitorizasyonda NIRS” Fevzi Toraman sunum yapmışlardır. tarihinde Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin 27-31 Ekim 2010 tarihinde Antalya Susesi Resort Otel’de gerçekleştirdiği 44. Ulusal Kongresinde derneğimiz tarafından da katkı sağlanmış ve 30 Ekim 2010 tarihinde GKDA ve YB dernek üyelerimiz “Anestezist Ne bilmelidir?” panelinde Hülya Erolçay – Sevim Canik oturum başkanlığı yapmışlar, “Antikoagülan İlaç Kullanan Hasta” – Lale YüceyarÜmit Karadeniz, “Aort Diseksiyonlu Hasta” – Fevzi Toraman konularında sunular gerçekleştirilmişlerdir. Yine, Özcan Erdemli moderatörlüğünde “Kardiyak Anestezide TEE’nin Yeri” Emre Çamcı, Non-kardiyak cerrahide KPB” Suna Gören tarafından anlatılmıştır. “Konjenital Kalp Kapak Hastalıklı Hasta” – Regionel Anestezi Derneği’nin 25-28 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da Polat Renaissance Otelde düzenlediği11.Ulusal Kongresinde derneğimiz tarafından Özcan Erdemli’nin oturum başkanlığında panel düzenlenmiş ve “Uyanık Kalp Cerrahisi” – Zerrin Sungur, “Stellat Ganglion Blokajı” – Aslı Demir, “Torakal Anestezi ve Antikoagülasyon” – Adnan Torgaykonularında konuşma yapmışlardır.

 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVII Ulusal Kongresi 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde Antakya'da Prof.Dr.Hüsnü Salih Güder (Mustafa Kemal Ünv.Rektörü),ve yerel düzenleme komitesinde yeralan Prof.Dr.Selim Turhanoğlu (Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. Başkanı) ve öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat Karcıoğlu'nun'da katkıları ile düzenlenmiştir. Düzenlenen sözlü sunu yarışmasında 1.Acıbadem Üniversitesinden Doç.Dr.Fevzi Toraman tarafından sunulan "Finger Cuff Yöntemi ile Kalp Debisi Ölçümünün Ekokardiyografi ve Flo-Trac Yöntemleri ile Karşılaştırılmas"ı; 2- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nden Dilan Akyurt tarafından sunulan "Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Diyabetes Melitus'un Serebral Oksijen Satürasyonuna Etkisi"; 3-Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Tülay Tuncer Peker tarafından sunulan "Sevofluran Anestezisi ile Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Geçiren Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi" isimli çalışmalar dereceye girmişlerdir.

 

Rejiyonel Anestezi Derneği'nin 29 Eylül- 2Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 12.Ulusal Kongresinde Göğüs Kalp Damar Anestezi ve YB Derneği tarafından Fatma Aşkar, Fuat Güldoğuş moderatörlüğünde "Vasküler Girişimlerde Nöraaksiyel Anestezi Paneli" düzenlenmiştir.

 

1-Lokal Anesteziklerin Kardiyovasküler Toksisitesi - Füsun Gülzelmeriç

 

2- EVAR Girişimlerde Nöroaksiyel Anestezi - Aslı Demir

 

3-Vasküler Girişimlerde Nöroaaksiyel Anestezinin Mortaliteye etkisi - Seden Kocabaş

 

GKDA ve YB Derneği'nin Sedasyon konulu bölgesel toplantısı 8 Ekim 2011 tarihinde Prof.Dr.Zuhal Aykaç ve Prof.Dr.Fatma Aşkar'ın katkıları ile İzmirde Meditera Tesisleri'nde yapıldı. Ayrıca üyelerimizn ve ilgilenen hekimlerin eğitiminde kullanılmak üzere İngiltere'den Heartworks Firmasından ithal edilen TEE ve TTE simulasyon sistemi Doç.Dr.Özcan Erdemli tarafından ilk defa katılımcılara tanıtıldı.

 

PANEL / SEDASYON

 

Oturum Başkanları:

 

Prof. Dr. Fatma Aşkar (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir)

 

Prof. Dr. Melek Çivi (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa)

 

-Perioperatif Sedasyon:

 

Doç. Dr. Semra Karaman (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir)

 

-Yoğun Bakımda Sedasyon:

 

Doç.Dr. Tülin Öztürk (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa)

 

Tartışma ve Klinik Deneyimlerin Paylaşılması

 

ÇALIŞMA GRUBU / EKOKARDİOGRAFİ

 

-Temel Görüntüler:

 

Yrd. Doç. Dr. Senem Koruk (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep)

 

-İntraoperatif TÖE: Mitral Kapak Onarımı

 

Uzm. Dr. Türkan Kudsioğlu (Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerr. Hastanesi, İstanbul)

 

-İnteraktif Uygulamalı Eğitim ve Tartışma

 

Doç. Dr. Özcan Erdemli (Yüksek İhtisas Eğ. ve Arş. Hastanesi, Ankara)

 

Doç. Dr. Ümit Karadeniz (Yüksek İhtisas Eğ. ve Arş. Hastanesi, Ankara)

 

Uzm. Dr. Bülent Yamak (Yüksek İhtisas Eğ. ve Arş. Hastanesi, Ankara)

 

Uzm. Dr. Türkan Kudsioğlu (Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerr. Hastanesi, İstanbul)

TOP